Phần mềm quản lý thư viện điện tử INFORLIB 5.1

Phần mềm Inforlib 5.1 được công ty Đức Minh xây dựng và phát triển từ năm 2005 đến nay đã được nâng cấp nhiều các tính năng nghiệp vụ tiện ích. Phần mềm đã được triển khai và ứng dụng cho nhiều đơn vị từ thư viện khoa học tổng hợp các tỉnh cho đến các thư viện chuyên ngành của các trường đại học các viện nghiên cứu và cũng được nhiều khách hàng thư viện các trường THPT, THCS sử dụng.
Điểm đặc biệt của INFORLIB 5.1 là tiện ích, thân thiện, phù hợp với nghiệp vụ quản lý và phục vụ của ngành thư viện Việt Nam
- Các modules chức năng chính của phần mềm
Chuẩn biên mục Marc 21
1.    
Modules chức năng biên mục
2. Modules chức năng bạn đọc
3. 
Modules chức năng tìm kiếm
4. 
Modules chức năng báo cáo thống kê
5. 
Modules chức năng lưu thông ( mượn - trả)
6. 
Modules chức năng tra cứu trực tuyến - OPAC
7. 
Modules chức năng quản trị hệ thống